PIERWSZA WIZYTA 

Pierwsza wizyta trwa ok. 60-90 min. Jest ona najważniejszą wizytą, dlatego dobrze jest odpowiednio się do niej przygotować. Podczas naszego spotkania wspólnie określimy cele i zasady współpracy. Przeprowadzimy szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy oraz zbierzemy informacje na temat Twojego stanu zdrowia, przebytych chorób, urazów, przyjmowanych leków i suplementów diety. Określimy również poziom Twojej aktywności fizycznej, przeanalizujemy tryb życia i Twoje nawyki żywieniowe oraz wskażemy błędy. Przeanalizujemy również psychologiczny aspekt spożywania posiłków czy też postrzegania własnego ciała. Kolejnym krokiem będzie dokonanie pomiarów antropometrycznych oraz analizy składu ciała metodą BIA za pomocą TANITY BC 418 MA . Dzięki pomiarowi analizatora uzyskamy informacje na temat składu Twojego ciała, co jest niezwykle ważne w trakcie stosowania dieto-terapii. Dzięki badaniu otrzymamy dokładne informacje na temat masy ciała, ilości tkanki tłuszczowej oraz beztłuszczowej w organizmie, masy mięśniowej, ilości wody w organizmie, czy też zapotrzebowaniu na energię. Analizator wyliczy również Twój wskaźnik masy ciała BMI, który pozwoli nam określić w jakim zakresie norm znajduje się Twoja masa ciała. Kolejnym krokiem jest ustalenie indywidualnego planu żywieniowego i zaleceń. Plan żywieniowy przygotowywany jest w przeciągu 7 dni roboczych. Termin odbioru ustalany jest na pierwszej wizycie. Istnieje również możliwość przesłania planu na adres e-mail. Przygotowany jadłospis jest odpowiedni do stosowania przez miesiąc, kolejne plany żywieniowe będą regularnie wdrażane.

Jak przygotować się do wizyty? 

Zanim się spotkamy niezbędne jest przygotowanie dzienniczka żywieniowego, który należy dokładnie wypełniać przez minimum 3 dni (ważne jest jednak, aby jeden z tych dni był dniem wolnym od pracy, bądź weekendowym). Wiarygodnie wypełniony dzienniczek posłuży nam do określenia dotychczasowych nawyków żywieniowych oraz pozwoli wprowadzić skuteczny plan żywieniowy. Niezwykle ważne jest tutaj określenie godziny przebudzenia oraz godziny, o której kładziesz się spać. Kolejnym krokiem jest zapisanie godziny posiłku, spożytych potraw/produktów, bądź napojów oraz miary domowej lub określenie gramatury. Jeśli jednak sprawia Ci to kłopot postaraj się zapisać ilości w prostszy dla Ciebie sposób. Pamiętaj, że wszystkie produkty zawierające kcal, które dostarczasz do organizmu przez Twój organizm definiowane są jako posiłek. Postaraj się wobec tego uwzględnić wszystko, co zjadasz oraz pijesz.

Na wizytę należy również zabrać aktualne wyniki badań: 

morfologia krwi z rozmazem
OB
lipidogram (cholesterol LDL, HDL, trójglicerydy)
glukoza
Fe
TSH
Alat, Aspat
CRP
badanie ogólne moczu z osadem
mocznik
kwas moczowy
kreatynina

W przypadku jednostek chorobowych, alergii, bądź nietolerancji pokarmowych należy zabrać ze sobą pozostałe wyniki badań oraz ewentualne wypisy ze szpitala. Jeśli zażywasz leki bądź suplementy diety należy je zapisać razem z dawką i godzinami spożycia oraz uwzględnić czy są zażywane w obecności posiłków.

W trakcie wizyty dokonujemy analizy składu ciała metodą BIA za pomocą specjalistycznego analizatora TANITA BC 418MA. Badanie to wykonuje się na boso w lekkim ubraniu. Jeśli będzie taka konieczność należy rozebrać się do bielizny. Odstęp miedzy posiłkiem, a badaniem powinien wynosić ok. 3 godzin, pacjent nie powinien również przyjmować płynów na 2 godziny przed pomiarem. Nie należy wykonywać żadnych ćwiczeń fizycznych przed pomiarem (najlepiej 12h). Nie wolno pływać, brać kąpieli, prysznica oraz korzystać z sauny na 2 godziny przed pomiarem. Analizę należy wykonywać po oddaniu moczu lub kału. Nie zaleca się spożywania alkoholu na 24h przed badaniem. Nie należy również wykonywać pomiaru u kobiet ciężarnych, u osób chorujących na padaczkę oraz u osób ze stymulatorem serca.

​WIZYTA KONTROLNA 

Wizyta kontrolna odbywa się zazwyczaj po 2 tygodniach i trwa ok. 30 minut. Na wizycie ponownie dokonamy pomiarów antropometrycznych oraz analizy składu ciała analizatorem TANITA BC 418 MA wraz z interpretacją wyników. Dzięki temu zabiegowi będziemy w stanie określić prawidłowość działania zaproponowanego planu żywieniowego oraz określimy dalszy plan działania. Częstotliwość naszych spotkań jest odpowiednia, aby podwyższać poziom motywacji pacjenta oraz efektywnie wykorzystać czas przeznaczony na wdrożenie nawyków żywieniowych. W trakcie naszego spotkania będziemy motywować Cię do dalszej zmiany nawyków, udzielimy praktycznych wskazówek dotyczących postępowania dietetycznego. Poinstruujemy również w jaki sposób można modyfikować zaproponowany plan żywieniowy. Skupimy się również na psychologicznym aspekcie spożywania posiłków czy postrzegania własnego ciała.

ANALIZA SKŁADU CIAŁA


W trakcie wizyty w gabinecie dokonujemy analizy składu ciała metodą BIA za pomocą specjalistycznego analizatora TANITA BC-418MA.

Model Tanita BC 418 MA posiada 8 elektrod tworząc z analizatora perfekcyjne narzędzie do ilościowej analizy masy ciała. Pomiar pozwala na bardzo dokładne obliczenia tkanki tłuszczowej i mięśniowej w poszczególnych segmentach ciała (lewa noga, lewa ręka, prawa noga, prawa ręka, korpus).Pozwala to precyzyjnie określić ryzyko zdrowotne związane z nadmiarem tkanki tłuszczowej, w tym tkanki tłuszczowej trzewnej (visceralnej) umiejscowionej we wnętrzu jamy brzusznej. Analizator pozwala na uzyskanie pełnego profilu składu ciała badanej osoby w czasie około 20 sekund.

Odczyt parametrów pomiarowych dla całego ciała zawiera: 
masę ciała [kg]
całkowitą zawartość wody w organizmie [kg]
całkowitą zawartość wody w organizmie [%]
masę tkanki tłuszczowej [%]
masę tkanki tłuszczowej [kg]
masę tkanki mięśniowej [kg]
indeks masy ciała BMI
physique rating (niezależne od spadku wagi, różnice w proporcji tkanki tłuszczowej i masy mięśni)
wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
wskaźnik podstawowej przemiany materii BMR

Jak przygotować się do analizy? 
Badanie to wykonuje się na boso w lekkim ubraniu (możesz zostać poproszony/a o rozebranie się do bielizny). Odstęp miedzy posiłkiem, a badaniem powinien wynosić ok. 3 godzin, pacjent nie powinien również przyjmować płynów na 2 godziny przed pomiarem. Nie należy wykonywać żadnych ćwiczeń fizycznych przed pomiarem (najlepiej na 12h przed planowaną analizą). Nie należy również pływać, brać kąpieli, prysznica oraz korzystać z sauny na 2 godziny przed pomiarem. Analizę należy wykonywać po oddaniu moczu lub kału. Nie zaleca się spożywania alkoholu na 24h przed badaniem. Nie należy również wykonywać pomiaru u kobiet ciężarnych, u osób chorujących na padaczkę oraz ze stymulatorem serca.